Vaak wordt spelen gezien als iets dat je ook niet zou kunnen doen, als iets dat je doet als je tijd over hebt en het (huis)werk, huishouden en de klussen af zijn. En in lastige tijden worden spel en spelen als een van de eerste zaken op de achtergrond geplaatst, vanuit de aanname dat ze slechts een frivoliteit zijn, dat we beter nuttige dingen kunnen doen met onze tijd.

Nuttig
Tegelijkertijd roept de samenleving om meer flexibiliteit, improvisatie en creativiteit, een grotere verbondenheid en verantwoordelijkheid, een groeiende innovatieve kracht en minder stress. Vaardigheden en kwaliteiten die volgens verschillende onderzoeken allemaal uit spel en spelen kunnen voortkomen.

Speelruimte
In dit speelveld is er plek voor een organisatie die een meer speelse samenleving en speelsere culturen bevordert. Door kennis te delen over wat spelen betekent en bewerkstelligt. En projecten te initiëren die laten zien hoe je structuren ontwerpt waarbinnen er ruimte ontstaat voor spel en spelen. Speelruimte.

Duurzaam
Dat is belangrijk voor kinderen natuurlijk, maar juist ook voor volwassenen. Speelruimte is nodig in huis, op het werk, op school, in musea, in de natuur, in je hoofd. Daarbij willen we expliciet  spel en spelen niet instrumentaliseren en presenteren als quick fixes voor allerlei uitdagingen, maar streven naar een duurzame herinrichting van bestaande structuren en culturen op een speelsere manier.

Society of Play is opgericht door Hanne Marckmann, Jennemie Stoelhorst en Marinka Copier.

De stichting Society of Play bevordert een speelse samenleving en speelse culturen. Met de transformerende kracht van spel en haar onderliggende principes kunnen we een socialere, groenere en creatievere samenleving mogelijk maken.

De missie van Society of Play

Hanne Marckmann

Hanne Marckmann werkte als copywriter en creatief directeur bij diverse communicatiebureaus. Ze studeerde Advertising (BA – Rotterdam, New York) en Nieuwe Media en Digitale Cultuur (MA, Utrecht) met een specialisatie in games. Sinds 2009 werkt ze als game designer  en consultant voor diverse gamesbedrijven, -opleidingen, musea en communicatiebureaus.

+31(0)614242879

Jennemie Stoelhorst

Jennemie Stoelhorst is erfgoedspecialist. Ze studeerde Kunst- en Cultuurwetenschappen (MA, Erasmus Universiteit Rotterdam) en werkte voor diverse culturele erfgoedinstellingen als beleids- en communicatieadviseur. In 2007 startte ze haar eigen bureau. Haar passie ligt bij erfgoedprojecten die zich focussen op citymarketing, educatie en publieksbereik. Ook zet ze zich in om de creatieve en innoverende kracht van play en games binnen de erfgoedwereld te bevorderen.

+31(0)623411655

Marinka Copier

Marinka Copier is directeur Games & Interactie en lector Play Design & Development aan de HKU. Zij studeerde Geschiedenis en Nieuwe Media en Digitale Cultuur (MA, Utrecht). Zij is medeoprichter van de internationale Digital Games Research Association en Dutch Games Association. Daarnaast is zij actief als ontwerper van real life games en play-based experiences voor kids, teens en volwassenen.

+31(0)641324387